NORRBOTTENS BEAGLEKLUBB

Protokoll

Protokoll Nbblk:s styrelsemöte 2017-01-29

Närvarande: Erik Nilsson, Hans Eliasson, Sune Jokiaho, Håkan Gunnarfeldt, Anders Berglund, Martin Aldén, Lars Berg.

Från valberedningen: Curt-Åke Hansson och Tage Karlsson

 • Ordföranden Erik Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
 • I Alf Sundqvists frånvaro valdes Erik Nilsson till mötes sekreterare
 • Till justeringsman valdes Hans Eliasson
 • Planering av årsmöte 2017

  Styrelsen beslutade att:

  –     Årsmötet ska hållas söndagen den 12 mars kl. 14.00  Plats: Hyttgården i Töre –     Uppdrag ges till Tage Karlsson att boka lokalen.
 • Motioner till årsmötetStyrelsen beslutar att motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 7 mars.
  • Lotteri –

   Styrelsen beslutar att genomföra ett lotteri, tillstånd finns sedan tidigare i Överkalix kommun, antalet lotter ska vara 500 st. priset 25kr/lott.
   Dragning ska ske 20 augusti.
   De högsta priserna ska vara en hundpejl från Ultrapoint från RM Jakt, en yxa och kniv från Karesuandokniven, ett kikarsikte från Nymans Fritid & Jakt, målskjutningstavla från Jaktbutiken.se från samt något pris ytterligare från SM sponsringen. Erik och Hasse ansvarar för lotteriet.
  • Utställning 2017 – Erik informerar om utställningsläget.
  • Nya drevprovsregler 2017-Nya regler införs från kommande säsong och därför behövs en utbildning för drevprovsdomarna.
   Styrelsen beslutar att jobba vidare med ett förslag som innefattar en aktivitet med lerduveskytte, regelgenomgång och gemensam middag. Tage Karlsson ansvarar för att ett förslag tas fram.
   Styrelsen beräknar att ca 75 nya regelböcker behövs Erik beställer dessa.
  • Övriga frågor –SM arrangemanget diskuteras. En kort summering visar att arrangemanget gett en god vinst. Det praktiska arrangemanget har fått ett gott betyg och för tillfället ser vi inte något som vi skulle vilja gjort annorlunda.