NORRBOTTENS BEAGLEKLUBB

20110710 – Beaglen i framtiden?

Har följt jaktprovskommitténs olika förslag och metoder att sänka kraven för erhållande av jaktchampionat. Man har också kuppartat klubbat igenom beslut om viltspårschampionat. Varken pudel, collie, labrador, golden utnämner viltspårschampions inom sina raser. Den titeln är nedvärderande för beagle. Nu är man inne på att införa rent rådjurschampionat.

Tydligen är vår lednings målsättning att en tillverkning av champions av flera olika valörer är det som för rasen uppåt i framtiden. Man vill m.a.o. sänka kraven för championatet. Dessa åtgärder med mål att åstadkomma billiga champions kommer på sikt att äventyra beaglens jaktliga kvalitéer.

Nedskrivning av jaktliga egenskaper följs upp av förslaget till nya jaktprovsregler. Jaktlust eller jaktduglighet som det nu är skrivet faller helt bort. En drivande hund om någon behöver mycket av varan jaktlust. Det momentet anses av provdomarna som den viktigaste egenskapen för att provet kan resultera i pris.

Det här är inget nytt eller radikalt som hävdas av JPK. Personer från beagles nuvarande ledning har genom åren drivit dessa krav på sänkningar till championat meritering. Östsvenska har bl.a. motionerat om avskaffande av ordinarie jaktprovet. I så gott som samtliga fall har man fått avslag i BF. Man vill från det hållet styra prov och championatsreglerna långt tillbaka i tiden när kraven för
prisdrev var minst sagt måttliga.

Sune Karlander

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.